SALON KRAKÓW-MICHAŁOWICE
ul. Kwiatowa 1, 32-091 Michałowice, przy trasie nr 7